Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Sinan İNCE (Merkez Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin DEMİREL (Merkez Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Hüseyin ENGİNAR (Üye)

Doç. Dr. Fatih Mehmet BİRDANE (Üye)

Doç. Dr. İsmail KÜÇÜKKURT (Üye)

Doç. Dr. İbrahim KELEŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KANIK (Üye)