Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Yahya KUYUCUOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Z.Kadir SARITAŞ (Başkan Yrd.)

Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK (Üye)

Doç.Dr. Saliha Handan YILDIZ (Üye)

Doç. Dr. M.Sırrı AKOSMAN (Üye)

Yrd.Doç.Dr. Murat YEŞİL (Üye)

Vet.Hek. Engin GÖKSEL (Üye)

Vet.Hek. Halil KARGA (Üye)

Yunus DOLU (Üye)