Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Yahya KUYUCUOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Z.Kadir SARITAŞ (Başkan Yrd.)

Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK (Üye)

Doç. Dr. Sinan İNCE (Üye)

Doç. Dr. Musa KORKMAZ (Üye)

Doç. Dr. M.Sırrı AKOSMAN (Üye)

Vet.Hek. Engin GÖKSEL (Üye)

Vet.Hek. Halil KARGA (Üye)

Yunus DOLU (Üye)