Kurul Üyeleri

Prof.Dr. Yahya KUYUCUOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Z.Kadir SARITAŞ (Başkan Yrd.)

Prof.Dr. Hatice ÇİÇEK (Üye)

Doç. Dr. M.Sırrı AKOSMAN (Üye)

Vet.Hek. Engin GÖKSEL (Üye)

Vet.Hek. Halil KARGA (Üye)

Yunus DOLU (Üye)